Özel Çukurova Göz Hastanesi | Adana Göz Hastanesi

Makula Dejenerasyonu

Makula Dejenerasyonu

Tüm dünyada giderek artan obezite sorunu göz hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Aşırı şişmanlık, yüzde 95 oranında görme kaybına ve ileri yaş hastalığı olarak bilinen ‘sarı nokta’ya neden oluyor. Hastane Uzman Doktorları, görmemizin yüzde 90’ının meydana geldiği sarı nokta tabakasının işlevinin bozulması ile oluşan ve halk arasında 50 yaş sonrası hastalığı olarak bilinen Sarı Nokta’nın (Makula Dejenarasyonu) görülme oranının son yıllarda arttığını, bunun nedenlerinden birinin de obezite sorununun artması olduğunu açıkladı.

Makula DejenerasyonuSarı Nokta Hastalığı ya da Yaşa Bağlı Görme Kaybı olarak da isimlendirilen Makula Dejeneresansı gözün görme merkezinin tahribata uğramasıdır. Görme zamanla kademeli olarak azalır ve merkez karanlık bir odak haline gelir. Merkez çevresindeki retina sağlam oluşan tam bir körlük değildir, ancak bu durum-baktığı noktayı seçememe- hastanın hayat kalitesini olumsuz yönde etkiler. Daha önce hastalığı durduracak ya da tedavi edecek hiçbir yöntem olmadığı halde uzun yıllardır devam eden çalışmalar neticesinde 2000 yılından itibaren bu hastalık Fotodinamik Tedavi adı verilen yöntemle tedavi edilmeye başlanmış, ardından göz içine (vitreusa) enjeksiyonla uygulanan anti-VEGF (damar büyüme faktörünü bloke eden) ilaçlar kullanıma girmiştir.

Sebepleri

Hastalığın SebepleriKalıtım,
Güneşin ultraviyole etkisi,
Vitamin eksikliği,
Aşırı kilo alımı,
Damar sertliği,
Sigara,
Küçük tansiyondaki yükseklik,
Kalp büyümesi,
Şişmanlık,
Açık renkli gözler…

Belirtileri

Hastalık ilk etapta ciddi belirtiler vermeyebilir. Bu sebeple periyodik muayeneler hastalığın teşhisinde çok önemlidir. Hastalığın ilk etapta rastlanan belirtileri şöyledir.

Çarpık görme,

Küçük görme,

Bakılan alanda koyu bir leke görme gibi…

Her iki tip birbirinden anjiografik muayene ile ayırt edilir. Kola damarlarından verilen özel bir boya ( fluorescein ) dolaşım sistemine katıldıktan sonra, 10 dakika süreyle gözün fotoğrafları çekilerek, bozuk kılcal damarların varlığı araştırılır.

Bazı durumlarda bu teknikle yeterli bilgi elde edilemeyebilir ve indosiyan yeşil anjiografi adını alan, daha derin tabakanın araştırılmasını sağlayan ikinci bir anjio gerekebilir.

Bazı hastaların muayenesinde yaş tipten şüpheleniliyorsa ve atipik bir görünüm varsa iki anjiografinin aynı anda yapılması gerekebilir.

Hastalığın Tipleri

Kuru tip

Retina tabakaları altına drusen (yağlı materyal) birikmesiyle oluşur. Daha yavaş ilerler ve uzun sürede görme azalmasına yol açar.

Yaş tip

Hasta bölgede oluşan bozuk kılcal damarların retinaya doğru ilerlemesiyle oluşur. Bu tip, ani görme kaybına yol açabilir. Kuru tipe oranla sıklığı daha azdır fakat ciddi görme kaybı gelişen hasta grubunun %80’nini oluşturur. Özellikle hastanın bir gözünde zar (koroid neovasküler membran-KNVM) oluşumu varsa, diğer göz de risk altındadır. (bir yıl içinde %22 oranında diğer gözde hastalık başlar )

Yaşlılığa Bağlı Makula Dejenerasyonu

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (Sarı Nokta Hastalığı)Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir hastalıktır. 65 yaş ve üzerindeki hastalarda görme kaybının en başta gelen nedenidir. Yaşlı nüfusundaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde %15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı artar.

4
Çukurova Göz Hastanesi | Adana Göz Hastanesi
0 322 225 94 94