Özel Çukurova Göz Hastalıkları Merkezi | Adana Göz Hastanesi

Kurumsal


KURUMSAL AMAÇLAR

 • Kurumsal Amaç 1 : Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak,bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek.
 • Kurumsal Amaç 2 : Hastalarımızın güvenliğini ve memnuniyetini yükseltmek.
 • Kurumsal Amaç 3 : Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek.
 • Kurumsal Amaç 4 : Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek.
 • Kurumsal Amaç 5 : Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliğini sağlamak
 • Kurumsal Amaç 6 : Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak
 • Kurumsal Amaç 7 : Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

KURUMSAL HEDEFLER

 • Kurumsal Hedef 1 : Uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.
 • Kurumsal Hedef 2 : Hastalarımız,hasta yakınlarımız çalışanlarımız için 09.12.1992 yılında Göz hastanesi olarak hizmet vermektedir.Hizmet vermeye başlamasından bu yana şeffaflık,dürütlük,tutarlılık ilkeleriyle oluşturduğumuz güvenin devamlılığını sağlamak.
 • Kurumsal Hedef 3 : Hasta güvenliği konusunda Sağlıkta Kalite standartlarının hastanemizde uygulanmasını sağlamak.
 • Kurumsal Hedef 4 : Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesini sağlamak
 • Kurumsal Hedef 5 : Hasta haklarının korunmasını sağlamak.
 • Kurumsal Hedef 6 : Hasta memnuniyet oranını % 90 nın üzerinde tutmak.
 • Kurumsal Hedef 7 : Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi
 • Kurumsal Hedef 8 : Çalışan memnuniyet oranını % 80 nin üzerinde tutmak
 • Kurumsal Hedef 9 : Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek
 • Kurumsal Hedef 10 : Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.
 • Kurumsal Hedef 11 : Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılması
 • Kurumsal Hedef 12 : İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak
 • Kurumsal Hedef 13 : Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

KURUMSAL EYLEM PLANI

 • Kurumsal Eylem Planı 1 : Hastanemize gelen yaşlı ve engelli hastaların ana hizmet binasına kolay ulaşımlarının sağlanması için personel eşliğinde tekerlekli sandalye hizmetinin sağlanması
 • Hizmet mekanlarının, engelli ve erişim zorluğu yaşayanlara göre düzenlenmesi
 • Kurumsal Eylem Planı 2 : Hastanemiz hastalarına karşı güleryüzlü ve açıklayıcı davranılması
 • Kurumsal Eylem Planı 3 : Ekonomik sağlık hizmetlerinin sunulması
 • Kurumsal Eylem Planı 4 : Tüm süreçlerdeki disiplinli çalışmalarımız ve istikrarımız ile oluşan güvenin sürekliliğinin sağlanması.
 • Kurumsal Eylem Planı 5 : Hasta memnıniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerde bulunulması.
 • Kurumsal Eylem Planı 6 : Hasta ve yakınlarını bilgilendirmek amacıyla Acil Servis girişine pano takılarak nöbetçi eczane konusunda bilgilendirilmenin sağlanması.
 • Kurumsal Eylem Planı 7 : Hasta ve yakınlarının internet web adresinden Hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan Dilek ve Öneri Kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin Düzenleyici ve Önleyici faaliyetlerde bulunulması.
 • Kurumsal Eylem Planı 8 : Yemek hizmetlerinin kişilerin hastalıklarına ve ihtiyaçlarına göre planlanması
 • Kurumsal Eylem Planı 9 : Temizlik hizmetleri, standartlar doğrultusunda verilmesi
 • Kurumsal Eylem Planı 10 : Uygun şartlarda hizmete erişimi sağlayacak insan gücü planlaması ve hizmet organizasyonunun gerçekleştirilmesi.
 • Kurumsal Eylem Planı 11 : Hasta güvenliği konusunda hazırlanan tüm prosedür ve talimatların uygulanması,yatan her hastaya risk degerlendirmesi yapılması ve önlemlerin alınması.
 • Kurumsal Eylem Planı 12 : Hastaların hakları konusunda bilgilendirilmesi ve tüm süreçlerde hasta haklarının korunması
 • Kurumsal Eylem Planı 13 : Hastanemizde 10. yılını dolduran personele teşekkür plaketi ve hediye ile ödüllendirilmesi
 • Kurumsal Eylem Planı 14 : Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması anlaşmasının yapılması
 • Kurumsal Eylem Planı 15 : Çalışanlara yönelik şiddeti önleyecek çalışmalar yapılması
 • Kurumsal Eylem Planı 16 : Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması(Toplu eğlence ve yemek v.s organizasyonları)
 • Kurumsal Eylem Planı 17 : Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat,yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket edilmesi
 • Kurumsal Eylem Planı 18 : Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması
 • Kurumsal Eylem Planı 19 : Hastanemiz görsel alanların modernize edilmesi.
 • Kurumsal Eylem Planı 20 : Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksiksiklerinin giderilmesi
 • Kurumsal Eylem Planı 21 : Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.
 • Kurumsal Eylem Planı 22 : Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.
 • Kurumsal Eylem Planı 23 : Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.
 • Kurumsal Eylem Planı 24 : Personellerin sertifikasyon proramlarına katılımlarını sağlanması ve özendirilmesi
 • Kurumsal Eylem Planı 25 : Yeni göreve başlayacak elemanlara uyum eğitimi verilmesi.
 • Kurumsal Eylem Planı 26 : Tıbbi ve teknolojik cihaz ve donanım ve malzemelerin temininin sağlanması
 • Kurumsal Eylem Planı 27 : Personellerin kaynakların etkin, verimli ekonomik kullanımına yönelik eğitiminin sağlanması
4
Çukurova Göz Hastanesi | Adana Göz Hastanesi
0 322 225 94 94