Vizyon ve Misyonumuz


+A A-


Misyonumuz
Göz sağlığı alanında bilimsel, vicdani, etik ve ilkelerden ödün vermeden; açık, dürüst ve güvenilir bir tanı ve tedavi hizmeti sunmak. Hastaların ve çalışanların memnuniyetine odaklı, yüksek kalitede sağlık hizmetini, en ekonomik şekilde sunmak.

 

Vizyonumuz
Göz sağlığı alanında bilimsel araştırmalar ve yeni uygulamalarda öncü, uluslararası düzeyde bir referans merkezi olmak. Sürekli eğitim, ölçme ve iyileştirme yöntemleri kullanarak devamlı gelişmeyi ve yenilenmeyi sağlayan bir yönetim ve işletim sistemine sahip göz hastanesi olmak.

 

Değerlerimiz

  • Genel ve tıbbi ahlak kurallarından ödün vermemek.
  • Sağlık hizmeti verirken insan haysiyetine en yüksek değeri ve özeni göstermek.
  • Irk, cins, din ayrımı yapmadan insan hayatına sonsuz saygı duymak.
  • Hasta ve yakınlarını doğru ve yeterli bilgilendirmek.
  • En gelişmiş, güncel ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkânlarını hastaya sunmak.
  • En önemli gücümüzün yetişmiş insan kaynağımız olduğu bilinciyle hareket etmek.
  • En gelişmiş sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesinde öncülük etmek.
  • Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini arttıracak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek.