Kalite Politikamız


+A A-


KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Tanı ve tedavi aşamalarında bilimsel anlayış ve etik değerlere saygı esas tutularak, hastalarımızın sağlıklarına en kısa zamanda kavuşmaları,
  • Muayeneleri sonucu gerektiğinde, hastaların takiplerinin düzenli ve ciddi şekilde yapılarak tedavilerinin devamlılığı ve etkinliğinin sağlanması,
  • Hizmetimizin amaçlandığı şekilde yürütülmesi için günün en modern teknolojisi kullanılarak gerekli olan altyapının ve teknik donanımların eksiksiz olarak sağlanması,
  • Göz sağlığı hizmetinin sunumu ve Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi,
  • Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen operasyonel risklerin belirlenerek optimizasyonu, yönetimi ve kontrolü ile bertaraf edilmesi yönünde gerekli önlem ve sistemlerin geliştirilerek uygulanması
  • Çalışanlar, ziyaretçiler ve hasta/yakınları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması,
  • Çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi
  • Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
  • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması, çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir